Blog
2017. 08. 18.

Cégkapu és az elektronikus ügyintézés

Az E-ügyintézési törvény (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a továbbiakban: „Etv.”) és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Vhr.”) rendelkezései értelmében 2018. január 1. napjától valamennyi Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet – így az Önök által képviselt Társaság is – elektronikus ügyintézésre lesz köteles a törvényben felsorolt szervekkel történő ügyintézés során (pl.: államigazgatási szervek, helyi önkormányzatok, közigazgatási jogkört gyakorló szervek, bíróságok, ügyészség, közjegyzők, bírósági végrehajtók, közüzemi szolgáltatók stb.).

A fenti kötelezettség részeként a 2017. január 1-jén már létező gazdálkodó szervezetek 2017. augusztus 30-ig kötelesek bejelenteni elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségüket az ügyintézési rendelkezési nyilvántartásba. Ez az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetősége lesz.

Az Etv. alapján a hivatalos elérhetőség lehet a) biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, vagy b) a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb típusú elektronikus elérhetőség.

A biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő tárhelyet a jogszabály alapján kijelölt NISZ Zrt. biztosítja az un. Cégkapun keresztül. A Cégkapu a következő linken érhető el: https://cegkapu.gov.hu/

A hivatkozott linken rövid útmutató is található arra vonatkozóan, hogy miként kell regisztrálni a Cégkapu rendszerében, és lehet létrehozni a hivatalos elérhetőségnek minősülő biztonságos kézbesítési szolgáltatási címet.

A Vhr. szerint a Cégkapu szolgáltató, azaz a NISZ Zrt. – ha a gazdálkodó szervezet eltérően nem rendelkezik – a gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu-címet, mint a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetőségét bejelenti a rendelkezési nyilvántartásba.

A Cégkapun keresztül létrehozott hivatalos elérhetőség tekintetében fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy 2018. január 1. napjától a hatóságok által ezen – az Önök által létrehozott és közzétett – hivatalos elérhetőségükre kézbesített iratok vonatkozásában a kézbesítési vélelem már elektronikusan is beállhat, továbbá a hivatalos elérhetőségükről küldött dokumentumokat a Társaságuktól érkezőnek kell tekinteni. Az Ügyfélkapuhoz hasonló Cégkapun keresztül tehát a Társaságuk az elektronikus kézbesítés vélelmének terhe mellett online lesz köteles kapcsolatot tartani a fent említett szervekkel, hivatalokkal, dokumentumokat küldhetnek, fogadhatnak, így személyes ügyintézés nélkül, kényelmesebben és gyorsabban intézhetik cégügyeiket.

Szükségesnek tartjuk végezetül felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben valamely gazdálkodó szervezet ügyfél 2017. december 31. napját követően hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.

Dr. Tenk Zoltán

Dr. Tenk Zoltán