Szolgáltatások

Restruktúrálás és felszámolás

A gazdasági társaságok életük bármely szakaszában kerülhetnek fizetésképtelenségi helyzetbe, amikor csak szakértő segítség révén tudnak helyes döntést hozni a restruktúrálás, a csődeljárás vagy a felszámolás megindításával vagy már megindult fizetésképtelenségi eljárások esetén azok kezelésével kapcsolatban.

Hitelezői oldalon ugyancsak szükséges, hogy mindig az adott esetre leginkább megfelelő jogi megoldás kerüljön alkalmazásra. Ügyfeleink követeléseinek érvényesítése érdekében kiemelkedő szereppel bír a célnak leginkább megfelelő eljárás kiválasztása. Ennek keretében tanácsadási tevékenységünk a fizetési meghagyásos eljárásoktól egészen a felszámolási eljárásokban való érdekképviseletig a követelésérvényesítési eljárások széles körét magában foglalja.

A restruktúrálási és felszámolási praxisunkban dolgozó ügyvédek 10-15 évet meghaladó tapasztalattal rendelkeznek és tevékenységük során mind hitelezői, mind adósi, mind felszámolói és csődbiztosi oldalon is láttak már el jogi képviseletet. Az e területen szerzett széleskörű tapasztalataink révén ügyfeleink minden esetben biztosak lehetnek abban, hogy olyan jogi csapat támogatja őket, amely egyedileg kialakított jogi megoldásokkal támogatja az adott ügyfél érdekei szempontjából legjobb üzleti stratégia kidolgozását.

Nemzetközi kapcsolatrendszerünk révén nemcsak hazai, de határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások esetén is ügyfeleink segítségére lehetünk mind Európa, mind Észak-Amerika területén.

Restruktúrálási és felszámolási praxisunk elsődlegesen az alábbi területekre kiterjedő jogi tanácsadási tevékenységeket foglalja magában:

  • Társaságok pénzügyi és vállalati átalakítása
  • Végelszámolások
  • Csődeljárások és felszámolási eljárások
  • Fizetési meghagyásos eljárások
  • Végrehajtások