Szolgáltatások

Energiajog

Energiajogi csoportunk tagjai kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkeznek a villamos energia és a földgáz szektorban. Az iparág sok éves és alapos ismerete biztosítja ügyfeleink speciális üzleti érdekeinek és szempontjainak megértését és lehetővé teszi, hogy tanácsadási tevékenységünket ezen szempontok és érdekek maximális figyelembevételével, de a szabályozásból adódó előírásokat és kötöttségeket betartva lássuk el.

Energiajogi csoportunk vezetője több, mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a villamos energia és földgázipari szektorban, és tevékenysége során az iparág meghatározó szereplői, így többek között a villamos energia átviteli, illetve a földgáz szállítási rendszerirányító, földgáztermelők, földgáz- és villamosenergia-kereskedő társaságok, valamint erőművek részére nyújtott tanácsot szektorspecifikus szabályozási kérdésekben, kereskedelmi, beruházási és felvásárlási ügyekben, továbbá komplex jogviták peren kívüli és választottbíróság előtti rendezése során.

Energiajogi ügyvédeink a villamos energia és a földgáz szektor mind hazai, mind európai uniós szabályozásában komoly jártassággal rendelkeznek, azok értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban rendszeresen nyújtanak tanácsot ügyfeleinknek.

Energiajogi praxisunk tevékenysége többek között az alábbi területeket öleli fel:

  • Szektorspecifikus szabályozások értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás
  • Compliance típusú tanácsadás
  • Engedélyezési ügyekben való képviselet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt
  • Különböző típusú végfelhasználói és nagykereskedelmi földgáz és villamos energia adásvételi és egyéb ágazatspecifikus szerződések elkészítése, véleményezése
  • Üzletszabályzatok, ÁSZF-ek készítése, véleményezése